Menu

Najnowsze komentarze

  Archiwa

  © 2012 BlogName - All rights reserved.

  Firstyme WordPress Theme.
  Designed by Charlie Asemota.

  Apel do kolegów i koleżanek od lekarzy z Konsylium24

  6 stycznia 2015 - Author: jacek

  Apel do Wszystkich Lekarzy!

  Lekarze POZ, którzy nie podpisali kontraktów z NFZ na 2015 rok, przeżywają obecnie bardzo trudne chwile. Są czarnym charakterem w mediach, podważa się ich kompetencje i moralność, straszy kontrolami i represjami.

  Lekarze innych specjalizacji przygotowali list poparcia dla działań lekarzy POZ i zbierają pod nim podpisy wszystkich polskich lekarzy. W ciągu zaledwie doby udało się zebrać ponad 1000 lekarskich podpisów!

  Podpisanie się zajmuje tylko chwilę.

  List znajduje się pod adresem:
  konsylium24.pl/petycjapoz2015

  Prosimy, przekażcie informację o liście poparcia wszystkim znajomym lekarzom. Pokażmy, że w obliczu zagrożenia i lekceważenia, jako lekarze potrafimy być silni, potrafimy być razem, potrafimy się zjednoczyć.

  Serdecznie pozdrawiamy,
  Lekarze z Konsylium24.pl.

  Brak komentarzy - Categories: rozne

  Informacja o stanowisku SLP w sprawie bieżącego konfliktu POZ z MZ.

  5 stycznia 2015 - Author: jacek

  Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków uważa za nieetyczne działania rządu wykonywane przez Ministra Zdrowia a wspierane przez Panią Premier, mające na celu wymuszenie na lekarzach rodzinnych wykonywania świadczeń wg nieprzygotowanego zarówno ze strony merytorycznej jak i finansowej programu „pakietu onkologicznego” i idących wraz z nim rozporządzeń towarzyszących (np. skierowania do okulistów lub dermatologów).

  SLP nie jest i nie może być statutowo stroną konfliktu, jednakże popieramy w pełni argumenty merytoryczne strony lekarskiej. Minister nie przedstawił żadnych wiarygodnych propozycji które miałyby być wsparciem strukturalno-finansowym wprowadzanej „reformy”.

  Jednocześnie, mając w pamięci „reformę” refundacyjną która walnie przyczyniła się do wzrostu cen leków oraz do utrudnienia dostępności leków na rynku, oraz kolejną „reformę” tzw. kolejkową, będącą kompletną fikcją, boimy się że obecne działania ministra tylko i wyłącznie pogłębią zapaść na rynku medycznym, ograniczą dalej dostępność do lekarzy oraz spowodują kolejne przerzucenie kosztów leczenia na pacjentów.

  Wydaje się że wszystkie reformy, prowadzone przez dwie współpracujące ze sobą osoby Panią Premier i Ministra Zdrowia, za swój główny cel mają przerzucenie ciężaru kosztów leczenia z NFZ na pacjentów, tak by NFZ płacił coraz mniej i wykazywał coraz „lepsze” wyniki finansowe. W tym wypadku „lepsze” znaczy tyle co „zapłacił mniej na leczenie Polaków”. I tak rozpatrywane reformy są jak na razie pasmem sukcesów rządu.

  Trudno jednak oczekiwać by lekarze mieli w tym wypadku taki sam cel. Naszym celem jest leczyć ubezpieczonych pacjentów na jak najwyższym poziomie ale nie kosztem nas samych i naszych rodzin.

  Brak komentarzy - Categories: oswiadczenia